Krav på minskade utsläpp från Vallviks Bruk

Länsstyrelsen vill att miljökraven skärps på Vallviks bruk, vid Ljusne strax söder om Söderhamn. Idag låter bruket stora mängder föroreningar gå rakt ut i havet och i stort sett saknas reningsanläggning.

Vallviks Bruk AB är det massabruk i landet som släpper ut mest syreförbrukande ämnen i förhållande till produktionen.

Anledningen är att bruket inte har någon extern reningsanläggning för sitt utsläppsvatten, vilket andra massabruk i Sverige har, med ett par undantag.

Nu kräver länsstyrelsen skärpning i Miljödomstolen och vill ha strängare villkor.

Idag gör sig inte Vallviks Bruk skyldigt till något miljöbrott, utan håller sig till de tillstånd företaget har.