Allt fler kvinnor i länet misshandlas

Sverige räknas som ett av de mest jämställda länderna i världen. Ändå har antalet fall av hot och misshandel mot kvinnor mot länet ökat rejält de senaste fem åren.

Antalet anmälningar om våld, hot eller ofredande mot kvinnor här i länet har mångdubblats sedan år 2000.

Kvinnofridskränkring till exempel, som är de fall av misshandel som sker inom en partnerrelation, har fyrdubblats de fem senaste åren, enligt siffror från Brottsförebyggande Rådet - BRÅ.

Flest fall i länet anmäldes förra året i Gävle och i Hudiksvall.