Udda present till Söderhamn

Två balkbroar som försvarsmakten inte längre använder kommer nu att tillfalla Söderhamns kommun i form av en gåva. Broarna är tänkta att användas i samband med sportevenemang, som till exempel orientering. Enda kravet som försvarsmakten har är att Söderhamn inte skänker eller säljer broarna vidare.