Skyddsduk saknas

Banverket ser nu i sista stund över miljöriskerna med de flygbränsletransporter som i september börjar rulla genom centrala Gävle. Rangerbangården ligger på en vattentäkt och Banverket ska undersöka om det krävs skyddsdukar under rälsen som skydd för grundvattnet vid en olycka. I dag saknas helt sådant skydd, konstaterar Kurt Westman, projektledare för flygbränsletransporterna vid Banverket i Gävle.