Säkrare trafik för äldre

När befolkningen nu blir allt äldre, så växer också antalet äldre bilförare. Och statistiken visar att personer över 65 år är kraftigt överrepresenterade i olyckor med dödlig utgång. Därför har Vägverket nu dragit igång trafikprojektet Senior-Ola.

Nu går fyrtiotalisterna i pension och om tio år kommer en femtedel av Sveriges befolkning att vara över 65. Det kommer att påverka trafiken - i en fjärdedel av alla olyckor med dödlig utgång är personer över 65 inblandade - och i vårt län är det i så många som hälften av de olyckorna. Och i de flesta fallen är det en pensionär som kör. I samarbete med bland annat pensionärsorganisationerna ska Vägverket försöka förebygga de allvarliga olyckorna i det nationella projektet som kallas Senior-Ola.