Miljöpartiet i Ockelbo

1. Landsbygdsutveckling
För att behålla invånare och även öka befolkningen måste vi ta tillvara det som gör Ockelbo speciellt. Förutsättningar finns för att bli en kommun som kan profilera sig när det gäller bra boendemiljö, nära och god service, korta be-slutsvägar, miljösatsningar, spännande kultur och natur. För att utveckla kommunens verksamhet krävs i många fall samarbeta med aktörer utanför kommunen. Vi vill ha ett ökat samarbete och mer influenser utifrån, men ändå behålla så mycket verksamhet som möjligt i kommunen. Vi vill verka för att kommunen, dess invånare och besökare kan handla mer lokalt. Fler arbeten skapas om konsumtionen av lokalt producerad mat och även energi ökar. Det är viktigt att utveckla (inte avveckla) byskolor, biblioteksfilialer och lokal matlagning. Vi vill att decentralisering och småskalighet ska vara ledstjärnor. Vi anser att kommunen måste ge ett aktivt stöd till föreningar och eldsjälar. Ökad samverkan med föreningar och frilligorganisationer ger fler möjlighet att delta aktivt i samhäl-let. En lärande organisation i kommunen, i kombination med ökade möjligheter att utbilda sig och ta friår, gör att alla anställda tas tillvara bättre än hittills. Onödiga, kortsiktiga uppsägningar måste undvikas eftersom det leder till tappade arbetstillfällen och utflytt-ning.

2.Demokrati
Vi anser att Ockelbo måste bredda demokratin och ta in fler människor tidigare i belutsprocessen. Sammanträde-na ska hållas öppna för allmänheten och andra än politiker ska kunna ingå i olika arbetsgrupper i kommunen.

3. Miljö
Sist, men inte minst, vill vi att Ockelbo ska vara en förebild som naturvårds- och kretsloppskommun. Kommunala taxor ska gynna ett beteende som värnar om miljön. Kommunen ska upprätta och anta en lokal Agenda 21. En våtmark ska anläggas vid reningsverket för att minska kväveläckaget i Testeboån. Vårt antagna förslag om miljöledningssystem i kommunen  måste förverkligas.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".