Hans Hagnell har avlidit

Den tidigare politikern och landshövdingen Hans Hagnell avled i lördags i en ålder av 86 år.

Hans Hagnell var nationalekonom och arbetade under åren 1947-1971 för Svenska Metallindustriarbetarförbundet. Mellan 1956 och 1973 satt han i riksdagen för socialdemokraterna.

Hagnell fortsatte att vara aktiv i den politiska debatten även sedan han lämnat riksdagen och utnämnts till landshövding i Gävleborg, en post som han hade 1971-1986. Han engagerade sig bland annat i frågor kring jobb och sysselsättning.