Extremt hög brandrisk i länet

Just nu är brandrisken extremt hög i länet, vilket är ny beteckning, som SMHI har infört från och med i år.

Extremt hög brandrisk betyder att det har varit torrt och varmt under en lång period och att det är mycket torrt även i djupare markskikt.

Eftersom vegetationen då är uttorkad, kan antändning under dessa förhållanden leda till att en svår brand mycket snabbt utvecklas.

Brandmästare Ulf Ohlson på Räddningstjänsten, uppmanar alla att avstå från att göra upp eld eller grilla, annat än möjligen på den egna tomten.