Uppmärksammad värvning av läkare

Primärvården i Hälsingland annonserar på bajamajjor på O-ringen

Sjukvården i Hälsingland genomför en uppmärksammad kampanj, på O-ringen tävlingarna i Mohed, för att få nya läkare till Hälsocentralerna i landskapet.

I sammanlagt 415 bajamajjor försöker man locka läkare att stanna i Hälsingland.

Cecilia Falkeborn, informatör vid primärvården i Hälsingland, säger att annonseringen redan gett god respons.