Sjukhuset i Gävle överfullt

Så ansträngd som situationen är nu har den inte varit på flera år. Under hela sommaren har man dragits med överbeläggningar och personalbrist.

Läget för personalen på strokeavdelningen på Gävle sjukhus är tuff. På avdelningen har antalet platser dragits ner från 24 till 16 sedan i våras på grund av personalbrist. 

Det vände aldrig, så som det brukar efter midsommar. På medicinkliniken är det överfullt i dag, 12 patienter ligger på överbeläggningsplatser och tio ligger på andra kliniker.