Mycket vildsvin väntas till Gävleborg

Vildsvinen ökar dramatiskt i södra Sverige och nu är även stammen på väg upp till våra trakter.

Mellan 50 och 80.000 vildsvin räknar man med att det finns i landet, och då i huvudsak i södra Sverige.

Där är stammen nu så stor att den börjar orsaka skador på jordbruksmark och är ofta inblandad i trafikoyckor.

Därför har nu regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över vildsvinsstammen och komma med förslag om hur man ska förvalta den så att den varken blir ett problem eller utrotas.