Färre fall av klamydia

I Sverige och inte minst Gävleborg har det skett ett trendbrott när det gäller klamydiafall.

I Sverige skedde en minskning på sju procent jämfört med första halvåret i fjol. Det var första gången på 10 år

I Gävleborg är minskningen ännu större, hela 15 procent.

Men när det gäller gonorré så är det 23 personer som blivit sjuka hittills i år. Det är det högsta sedan 1997 förutom 2000 då det var 27 fall av gonorré med det var under hela året. Förra året var det till exempel fem fall.

Även syfilis har ökat i Gävlebors län. Till och med juni har sju personer blivit smittade. Under hela förra året var det sex stycken.