32 000 titlar på ljudböcker på Ockelbos bibliotek

Nu blir det lättare för personer med funktionshinder, alltså läs och skrivsvaga och synsvaga att låna talböcker på Biblioteket i Ockelbo.

Efter att biblioteket nu fått tillstånd från regeringen att ladda ner kopior från Talboks-och punktskriftsbibliotekets arkiv, så innebär det bland annat att kön till ljudböckerna slopas helt.

Ja, nu kommer böckerna att kunna laddas ner direkt från TPB, Talboks- och punktskriftsbibliotekets arkiv och brännas ner på Cdrom-skiva.

I TPB:s digitala bibliotek finns idag cirka 32 000 titlar, och varje år tillkommer över 3000 nya.

Och att Biblioteket i Ockelbo nu har tillgång till att ladda ner kopior från det digitala biblioteket beror på att de har fått tillstånd från regeringen att göra det, vilket krävs för att få de rättigheterna.

I år har ett 50 tal bibliotek runt om i landet ansökt om att få tillstånd. På TPB säger man att innan årets slut ska cirka 300 bibliotek runt om i landet ha tillgång till deras digitala bibliotek.