Allt vanligare med björn på länets vägar

Björnen har ökat väsentligt de senaste åren och det finns nu mellan 250 till 300 björnar i länet. Det säger säger Lars-Erik Nordin, ansvarig för djurskyddsfrågor vid Gävlepolisen.

Om man skulle råka köra på en björn ska man inte gå ut till den utan istället ringa till polisen. Detta för att björnen kan anfall om den är skadad.