Många sena aborter i Gävleborg

Landstinget Gävleborg hade mellan 2001 och 2005 det högsta antalet sena aborter i hela landet. Det visar ny jämförande statistik från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Jämfört med till exempel Uppsala län var det en nästan dubbelt så stor andel kvinnor i Gävleborg som väntade till efter den tolfte veckan med att göra abort.

De många jämförelsevis farliga kirurgiska aborterna i början av det här decenniet, har enligt Ingegärd Lanz idag alltmer ersatts av moderna medicinska abortmetoder, som med nödvändighet måste genomföras före den nionde graviditetsveckan.

Den här typen av moderna aborter kommer att utjämna dagens statistiska skillnader landstingen emellan, enligt Ingegärd Lanz.