Minskad byggarbetslöshet i Gävleborg

Efter år av rekordhög byggarbetslöshet ljusnar det nu på byggarbetsmarknaden i Gävleborg.

I juni förra året var byggarbetslösheten fortfarande den högsta i landet. 10 procent av Byggnads medlemmar i Gävleborg var då registrerade som arbetslösa och i Hälsingland gick var femte byggjobbare arbetslös.

Men nu har motsvarande siffra krympt till 6 procent, lägre än i både Södermanland och Jämtland.

I riket som helhet är visserligen den genomsnittliga byggarbetslösheten ännu lägre, men Gävleborg har det senaste året uppvisat landets största förbättring av sysselsättningen inom byggsektorn.