Lammtvist hos gävlemyndigheter

I maj i år omhändertog byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun ett lamm som hölls i en lägenhet i centrala Gävle.

Det är inte bra djurhållning att hålla ett lamm i koppel anser nämnden.

Men Länsstyrelsen och senare även länsrätten ansåg inte att lammet var utsatt för ett sådant lidande att det kunde omhändertas.

Men nämnden vidhåller sitt beslut och överklagar nu till kammarrätten. ”Att ständigt gå i koppel och användas som en leksak medför ett psykiskt lidande för lammet och är inte förenligt med djurskyddslagens bestämmelser” anser byggnads och miljönämnden i Gävle kommun.