Tio gånger så mycket skarv i år

Länsstyrelsen undersöker hur fåglarna ska kunna hållas nere i antal.

Skarvpopulationen längs med Gävlekusten har i år exploderat.  Från att ha varit några hundra är fåglarna nu uppe i tusental. Detta medför problem. Fåglarnas spillning förstör växtligheten och luktar illa.

Därför har nu länstyrelsen börja undersöka om det finns någon möjlighet att hålla ner skarvarna i antal. En möjlighet skulle kunna vara skyddsjakt, en annan är att de boende stör skarven under häckningen.

- Även om till exempel inte Skräddarhällarna är ett badmål under våren så kan man ändå vara där, då kommer inte skarven dit, säger Joakim Andersson som är jakthandläggare vid länsstyrelsen.