Telefoner utslagna av åska

Många abonenter i Hälsingland har drabbats av ett stopp i teletrafiken på grund av åsknedslag.

Främst gäller det fast telefoni och datatrafik i Ljusdals riktnummerområde 0651 samt riktnumerområde 0653, alltså i Delsbo med omnejd. Även ett 50 tal abonenter i Bergsjö har drabbats till och från, uppger TeliaSonera.

Det är främst kunder hos TeliaSonera som råkat ut för störningarna men också andra abonenter kan beröras. Felsökning pågår.