Inventering av vattendrag

Just nu håller länsstyrelsen på att inventera länets sjöar, vattendrag och marina miljöer.

Framför allt är de på jakt efter sådant som indikerar höga naturvärden, som till exempel kransalger som finns i grunda havsvikar.

Dessa växer där vattenkvaliteten är god och där störningar från mänsklig aktivitet är liten. En natur där många växter och djur trivs.

- För tillfället är vi Axmar och det andra gången vi inventerar här. Förra gången var 2004 och då var botten täckt med kransalger, havsnajas, olika natearter, kort och gott mycket som djur av olika slag kan leva i säger

Ingrid Wänstrand, vid länsstyrelsen.