Byggboom i Gävleborg

För första gången sedan 80-talet har byggandet av lägenheter i länet tagit fart. Mängder av bostadsbyggen startas efter sommaren och det byggs oftast på mycket centrala lägen i i länets städer.

I Hudiksvall ska det till exempel byggas två höga hus mitt i centrum med utsikt över Lillfjärden.

I Hofors kommun ska det byggas 12 nya lägenheter, i Ockelbo ska det byggas seniorboende och i Edsbyn förvandlas ett affärs och kontorshus till bostäder och här finns också planer på ett nytt hyreshus mitt inne i centrum och vid Voxna älv.

I Gävle byggs nästa 200 lägenehetr på Alderholmen i en första etapp och i Söderhamns byggs två hamnmagasin om till bostäder