Färre kravproducenter i Gävleborg

På sex år har antalet producenter minskat med en fjärdedel. Antalet kravproducenter, som odlar ekologiskt och producerar ekologiskt kött, minskar stadigt i länet.

- Det är klart att det är trist men med tanke på hur marknaden ser ut så är jag inte orolig. Däremot tycker jag att det är synd att det inte produceras mer livsmedel i Gävleborgs län, säger Mikael Henriksson som jobbar som regionkontrollant för organisationen Krav.