Mamman till avliden anmäler vårdpersonal

Mamman till den intern som avled på kriminalvårdsanstalten i Gävle i slutet av juni, anmäler nu sjuksköterskan på kriminalvårdsanstalten samt ansvarig personal på vårdcentralen på Bomhus hälsocentral till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämd.

Sedan tidigare har redan internernas förtroenderåd anmält personalen på motivationsavdelningen och en läkare på Bomhus hälsocentral till Justitieombudsmannen, JO.

Den intagne, nu avlidne internen, klagade över bröstsmärtor men skickades tillbaka till sin cell, där han ordinerades vila men senare avled.