Fler villabyggen i länet

Villabyggandet har tagit fart i samtliga kommuner i länet och även på små orter byggs det nu nya hus.

Inte på många år har det byggts så mycket som just nu och under de kommande åren planeras ännu fler villaområden.

I Gävle ska det skapas 100 nya villa tomter per år och 80 småhus vid Lindbacka vid Golfbanan i Gävle och 70 villor i vid Hille vid Västerbacken norr om Gävle. I Hagström och Bomhus ska det också byggas villor

I söderhamn talar man om den blå vågen, det vill säga att fritidshusen efter kusten byggs om till permanentboende

I alla andra kommuner byggs det också villor och en förklaring är naturligtvis att du nu snart är billigare att bygga nytt än att köpa gamla hus. Priserna stiger ständigt