Tak över huvudet i Söderhamn

För vissa grupper i samhället är det svårt eller helt omöjligt att få kontrakt till ett eget boende. Det kan handla om personer som haft trasslig ekonomi eller missbruksproblem. I Söderhamn har Stenbackens boende och arbetskooperativ startat för att ingen som vill förändra sitt liv ska stå utan ett boende.

Stenbackens boende och arbetskooperativ hyr två hyreshus av Faxeholmen för 35.000 kronor per månad. Kooperativet får in pengar via hyror som ligger strax under marknadsnivån och genom att utföra olika sysslor och via kooperativets Loppis. 

För att få bo på Stenbackens kooperativ måste det finnas en vilja hos hyresgästen att förändra sitt liv.