Friskolan kräver fler bussar

Alltfler friskoleelever åker buss till skolan i Gävle, och nu måste Swebus sätta in extrabussar på morgnarna till en kostnad som belastar Gävle kommun. En kommunal service alla har rätt till, tycker friskolorna.

Swebus anser att det är ökat antal friskololeelever som behöver åka buss till skolan som gör att det nu är så trångt på bussarna.
Enligt X-trafik kostar det Gävle kommun c:a en miljon kronor extra per buss som sätts in dagligen fram till och med mars nästa år.

Sedan skolstarten har flera bussar varit överbelastade av skolelever och det har stundtals varit en säkerhetsrisk för alla resenärer.