Gävleanstalten kritiseras av barnombudsmannen

Gävleanstalten är ett av de fängelser i Sverige som inte uppnår barnkonventionens mål att interner ska kunna uprätthålla kontakten med sina barn på ett positivt sätt, trots att de sitter inlåsta.

Detta framkommer i en färsk rapport från Barnombudsmannen, som vill ha en rad förändringar på anstalten.

Bland annat ett riktigt barnrum för besök och en familjelägenhet för samma ärende. Även att det finns utbildad personal som kan hjälpa barnet vid besök i fängelset.

På Gävleanstalten pågår nu ett arbete med att uppnå dessa mål, och man har nu också en en anställd som har utbildning i att vägleda barn vid besök i fängelset.