Blacksås naturreservat utforskas

På fredag invigs det helt nya naturreservatet Blacksås mellan Forsa och Nianfors mitt i Hälsingland. Men reservatet har redan den här veckan utforskats av en grupp elever som lär sig svenska för invandrare i Gävle.