Styrkebesked från landstinget

Landstinget Gävleborg redovisade på onsdagen det starkaste ekonomiska resultatet på fem år. Delårsbokslutet för januari till augusti i år landade på plus 369 miljoner kronor. - Vi ska vara glada men inte nöjda, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark i en kommentar till resultatet.

- Glada eftersom vi har skaffat utrymme för att utveckla verksamheter. Men vi är inte nöjda eftersom vi fortfarande har mycket kvar att göra, säger han.