Arbetsförmedlingen kovänder

En ny utbildning i journalistik som skulle ha anordnats i oktober av bland annat Arbetsförmedlingen i Gävle och som delvis riktar sig till arbetslösa invandrare har nu orsakat starka reaktioner inom både AMS och Journalistförbundet. På onsdagen hade arbetsförmedlingen i Gävle ett krismöte och kom fram till att utbildningen inte längre får kallas för journalistutbildning utan Tidningsproduktion.  

Utbildningen ska nu betona det skriftliga språket och att lära sig att informera.

AMS får inte medverka till en yrkesutbildning som leder till arbetslöshet. Just nu finns det över 2000 journalister i Sverige som inte har något fast jobb.

Utbildningen kostar 1,9 miljoner och finansieras delvis av EU.