Ingen koncentration av vuxenpsyk

Det blir ingen koncentration av länets psykiatriska slutenvård till Gävle. I stället föreslås att slutenvården finns i både Hudiksvall och Gävle. - Det är den bästa lösningen för patienterna som nu kan få vård nära sin hemmiljö, säger Kjell Norman, chef för Psykiatri och Habilitering.

Landstingsstyrelsen fick på onsdagen ta del av förslaget, som innebär att tidigare politiska beslut om länets framtida psykiatri måste ändras. Förslaget kommer att behandlas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige under hösten.