Babysim - nästan för populärt

Intresset för att gå på babysim är stort, bland annat i Gävle. Många föräldrar och barn kan få vänta länge på att få plats på babysim på Fjärran Höjder-badet i Gävle. För lite tid i undervisningsbassängen gör att kön till att få vara med är väldigt lång, och många får helt enkelt inte plats.

Det är full aktivitet i den lilla träningsbassängen varje onsdag och torsdag eftermiddag när det är babysim på fjärranhöjderbadet i Gävle.

Varje år går cirka 120 barn på babysim. Då går de i någon av de fyra nybörjargrupper som Annika Tropp håller. Men långt ifrån alla som vill kan vara med.