Inte klart vem som ska styra Ljusdals kommun

Det är fortfarande mycket osäkert vilken politiska styrning Ljusdals kommun ska få efter valet.

Kommunen har nio partier, sju små och inget riktigt stort och därför pågår just nu också förhandlingstrevare åt nästan alla håll i försöken att bilda en beslutsfattande församling.