Fristad för utsatta barn

Barn som utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel ska få en fristad. Det finns planer på att öppna ett så kallat barnahus i Gävleborgs län där barn ska kunna få hjälp med kontakter med olika myndigheter. Den som driver frågan är Johnny Haraldsson som är förbundssekreterare på Gävleborgs kommuner och landsting.

Tanken med ett barnahus i Gävleborg är att barnet får åka till en trygg miljö när ett misstänkt övergrepp ska utredas. De ska alltså inte bo där. På Barnahuset ska dom olika myndigheterna som är inblandade samordnas.

Det är fortfarande oklart om det blir nåt barnahus, först ska frågan utredas. Det kan exempelvis handla om hur många barn som utsätts varje år, var de finns och graden av övergrepp.

Tidigast till nästa sommar kan det finnas ett förslag att ta ställning till för länets tio kommuner, polismyndigheten och åklagarkammaren. Johnny Haraldsson tycker det är angeläget att det blir av.