Hotade vittnen kan få skydd

Just nu pågår ju den så kallade Solidosrättegången i Gävle, där medlemmar i mc-klubben Solidos står åtalade för en rad brott. Bland annat bygger bevisningen på vittnen. Men vilket skydd kan dessa vittnen få?

Enligt Åke Roge, polismästare vid Gävleborgspolisen, kan ett vittne som blir hotat få en helt ny identitet, som gör det näst intill omöjligt att finna den skyddade personen.

Sedan den första juli i år kan också ett skyddat vittne få en ekonomisk ersättning från staten.

Men om människor skulle bli så rädda att de slutar att vittna skulle hela rättssäkerheten vara hotad, menar Åke Roge.