Digital teknik förbättrar mammografin

Nu när länets mammografienheter inför en ny digital teknik för undersökningarna, blir det fördelar bland annat när det gäller tidig upptäckt av bröstcancer.

Landstinget Gävleborgs mammografi står inför en ny organisation och det innebär att det kommer att vara tre mammografienheter i länet - Gävle, Bollnäs och Hudiksvall.

Varje år kallas 30.000 kvinnor till regelbundna mammografiundersökningar i länet. Eftersom bröstcancer är mer vanligt förekommande ju äldre man blir så börjar de regebunda kontrollerna vid 40 och slutar vid 74 år.

- Forskning visar att bland kvinnor som går regelbundet på mammografiundersökningar minskar dödligheten med uppåt 40 procent, enligt överläkare Anders Åkerlund, som har stora förhoppningar på den nya digitala tekniken.

Men just nu handlar det om offentlig upphandling. Det är sex anbud som Landstinget nu ska titta närmare på, och slutligen avgöra vem som ska få leverera den nya tekniken till länet.