Fortsatt icke-jämställt inom politiken

Valet lyckades inte rätta till den sneda könsfördelningen i vare sig länets kommunfullmäktigeförsamlingar eller i landstingsfullmäktige. Det råder fortfarande manlig dominans. Enda undantaget är Bollnäs där kvinnorna är i majoritet i fullmäktige.

Höstens val lyckades inte rätta till den sneda könsfördelningen i länets politiska församlingar. Det är fortfarande männen som dominerar. Lägst representation av kvinnor i fullmäktige har Hofors där bara 35 procent är kvinnor.
I kommunerna Gävle, Ockelbo, Nordanstig, Ljusdal gäller dock varannan damernas och Bollnäs har som enda kommun fler kvinnor än män i fullmäktige. Övriga kommuner har mellan 39 och 41 procent kvinnor i fullmäktige.
Slår man ihop alla kommuner och även räknar in landstigsfullmäktige kommer länet ha 45 procent kvinnliga ledarmöter de kommande fyra åren.