Gävlefiskare nekas prövning i HD

Det blir inget prövningstillstånd i Högsta Domstolen för Gävlefiskaren Lars Berglund. Hovrättens dom på 150.000 kronor i böter står därmed fast.

I Hovrätten dömdes Lars Berglund och hans två systersöner till totalt 150.000 kronor i böter för brott mot fiskelagen, för att de inte betalat skrotavgifter till en annan trålare när de köpte en ny.

Lars Berglund överklagade domen till Högsta Domstolen, som nu alltså ger beskedet att de inte beviljar prövningstillstånd. Därmed står Hovrättens dom fast.