Omdebatterad operationsteknik vanlig på Gävle sjukhus

Flera framstående hjärtläkare varnar för att en ny operationsteknik med så kallade läkemedelsstentar ökar risken för hjärtinfarkt.

En ny behandling för att minska risken för förträngningar i blodkärlen kan i stället öka risken för plötslig död, varnar flera framstående hjärtläkare.

De så kallade läkemedelsstentarna har varit hett omdebatterade i internationella medicintidskrifter på sistone. En stent är ett litet rörformat metallnät som kan sättas in i ett blodkärl efter exempelvis en ballongvidgning för att minska risken för nya förträngningar i kärlet.

En ny typ av stent kom ut på marknaden i slutet av 2002. Den utsöndrar låga doser av bland annat celldelningshämmande läkemedel, som ytterligare minskar risken för nya förträngningar.

Problemet är att den samtidigt, på några års sikt, verkar öka risken för så kallade stenttromboser som ofta ger mycket allvarliga biverkningar - plötslig död eller omfattande hjärtinfarkt.

Flera framstående hjärtläkare varnar för just detta i tidskriften Läkartidningen. Uppskattningsvis är risken två till tre gånger så stor vid användning av läkemedelsstentar jämfört med vanliga metallstentar, skriver exempelvis docent Peter Eriksson, överläkare vid hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus.

I fjol fick drygt 15 300 svenskar stentar inopererade i samband med hjärtoperation. Majoriteten, 55 procent, fick stentar med läkemedel. I år kommer antalet implanterade läkemedelsstentar att landa på 18 000 stycken, enligt Peter Eriksson.

Som ofta när det gäller nya behandlingsmetoder är det vetenskapliga underlaget svajigt. Svenska sjukhus använder också metoden i väldigt varierande omfattning - från cirka 10 procent av operationerna på Sahlgrenska i Göteborg till över 90 procent i Gävle, Eskilstuna och Karlskrona.

De nyare stentarna är dessutom mycket dyrare än de äldre. Merkostnaden för svensk sjukvård skulle bli cirka 220 miljoner kronor per år om enbart läkemedelsstentar användes, har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) räknat ut.

(TT)