Utlovad äldreomsorg uteblir

Gun-Britt Tengdahl från Sandviken har blivit beviljad en plats på äldreboende - men har ännu inte fått någon plats. Och hon är inte ensam - 160 äldre personer i Gävleborgs län hade vid årskiftet inte fått den äldreomsorg som de har blivit beviljade.

För sjätte året i rad så presenterar länsstyrelsen sin rapport om hur länets kommuner sköter sina åtaganden gentemot äldre och handikappade, enligt den lagstiftning som finns. Och det är fortfarande inom särskilt boende för äldre som kommunerna brister mest.

De två kommuner som sticker ut är Gävle och Sandviken. 160 personer över 65 år är det som har fått ett beslut från sin kommun att de har rätt till särskilt boende, eller äldreboende, men som inte har fått det. Drygt hundra av dem finns i Gävle och Sandviken.