Långa väntetider drabbar patienten

I år har Gävle Sjukhus gjort tre Lex Maria-anmälningar om patienter som lidit skada på grund av de långa väntetiderna.  Och för dem som väntar på behandlingar är den långa väntetiden alltid av ondo. För Harry Eriksson i Sandviken har den långa väntetiden spolierat en operation. Han fick en remiss för en om-operation i mitten på januari.

Köerna är långa till operation och behandling vid Gävle sjukhus. För närvarande står drygt tusen personer i kö till någon form av behandling. För några av dem kommer väntetiden att bli många månader. Så blev det för Harry Eriksson från Sandviken. Hans första operation blev inte bra. Skruvarna som sattes in i hans spräckta ben blev för långa och tränger in i muskeln. Men trots att Harry är över 90 år gammal och har ont vid varje rörelse, blev väntetiden nästan nio månader. Och alldeles före operationsdatum fick han en liten hjärtinfarkt och den efterlängtade operationen kunde inte genomföras.

De långa väntetiderna är till men för fler än en patient. Tre gånger i år har de orsakat så allvarlig skada att Gävle Sjukhus har anmält fallen till Socialstyrelsen. Två gånger var det köerna till endoskopin som försenat upptäckten av tumörer. I ett gällde det en patient vars ena njure slutade fungera i väntan på en njurstensoperation.