Hur blir man agent

36 min

Vår gäst är Magnus Ranstorp, som forskar på terrorism, och han pratar om verklighetens agenter.