Vilket språk har minst antal tecken i sitt alfabet?

24 min
Antalet bokstäver i olika alfabet varierar från tolv till över 70 tecken. Henrik Rosenkvist berättar vad det beror på och vilket språk som bara har tolv bokstäver.

Veckans språkfrågor

Är ordföljden "Fulla fickorna med sten" eller "Jag har fulla munnen med pepparkakor" dialektal och kan ordföljd vara dialektal?

Vad betyder lunda i annorlunda och ingalunda?

En del språk har många olika uppsättningar av räkneord, varför är det så och vilket språk har flest räkneord?

Antalet tecken i olika alfabet varierar, men hur få tecken går det att ha i ett naturligt språk?

"Sa och sa!" säger Karl-Bertil Johnssons far Tyko i det populära tv-programmet. Men varifrån kommer uttrycket "sa och sa", och finns det liknande uttryck där man upprepar ett ord och där innebörden av det ursprungliga ordet förändras?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.