Henrik Nilsson - glosornas personliga historia

4:43 min

– När jag nu slår upp dessa gloslistor minns jag situationer, platser, människor, kärlekar.

Henrik Nilsson är författare och essäist, född och bosatt i Malmö. Han ägnar sig också åt att introducera och översätta utländsk litteratur, särskilt från den spansk- och portugisiskspråkiga världen.