Tystnad inför ondskan

Här finns inget ljud

En litterär gudstjänst från Bokmässan 2017 i Göteborg där författare läser egna texter i ett möte med bönens och ritens språk. (Repris från 1 oktober 2017.)

Under temat Tystnad inför ondskan har prästen Ludvig Lindelöf sammanställt ett urval ur de medverkande författarnas böcker.  De eviga frågorna om ansvar och skuld och livets mening lyfts fram av Eva Susso, som tillsammans med Anna Höglund skapat boken Alla frågar sig varför, filosofiska frågor ur barns perspektiv. Martin Lind läser personliga betraktelser med utgångspunkt i Dietrich Bonhoeffers teologi ur boken Med Gud lever vi utan Gud.  Astrid Seebergers roman Goodbye, Bukarest, handlar också den om människans öde och ansvar i en tid präglad av nazistisk ideologi och förnekande av människovärdet.

Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska: Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla.

Så skrev den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som var aktiv motståndare till nazismen och dess förföljelser av judar, romer, homosexuella och andra. Vad är rätt? Hur gör man gott? Vilket är mitt ansvar?

Bibeltexter
1 Johannesbrevet 2: 1-11
Joh 14:27

Musik
Danse, ikke gråte nå  (Lillebjørn Nilsen, arr H Linden)
Psalm 212 Långt bortom rymder vida (J Dahllöf/A Lönborg)
Psalm 797 Var inte rädd för mörkret (K Rehnqvist/E Blomberg)
De röstlösa (T Sunesson/E Rogersdotter)
Peace (M Åsander/Joh. 14:27)
Fog Elna Khel (trad Syrian/Iraqi, arr: Salim Bali)
Ps 2000 nr 817  Med hjärtats tillit (D Bonhoeffer)
Dona nobis pacem (trad.)
Bua/Speak the world (G T Jood)

Medverkande
Ludvig Lindelöf, präst i Svenska kyrkan
Martin Lind, biskop och författare.
Astrid Seeberger, författare
Eva Susso, författare
Kören Saltstänk under ledning av Tore Sunesson

Gudstjänsten arrangeras av Se människan/Svenska kyrkan, Argument, Lilla Piratförlaget och Weyler förlag.

En repris från 1 oktober 2017

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.08
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Danse, Ikke Gråte Nå
  Kompositör: Lillebjørn Nilsen
 • 11.13
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Långt Bortom Rymder Vida
  Kompositör: J Dahllöf
 • 11.26
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Var Inte Rädd För Mörkret
  Kompositör: K Rehnqvist
 • 11.31
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Peace
  Kompositör: M Åsander
 • 11.39
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Fog Elna Khel
  Kompositör: Trad Syrisk, Irakisk
 • 11.47
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Med Hjärtats Tillit
  Kompositör: D Bonhoeffer
 • 11.54
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Dona Nobis Pacem
  Kompositör: Trad
 • 11.56
  Kören Saltstänk Under Ledning Av Tore Sunesson - Bua/Speak The World
  Kompositör: G T Jood