Krönika Paris 15 december: Margareta Svensson, Paris.

3:12 min

Utrikeskrönika den 15 december 2017. Paris.

Paris fredag

Jag läser att ett av de stora amerikanska uppslagsverken har utsett ordet "feminism" till årets ord i USA. I samma artikel i Le Figaro beklagar en historiker att det ännu inte är möjligt i Frankrike. Enligt historikern Éliane Viennot, skulle det vara en kulturrevolution om feminismen en dag skulle få företräde framför den franska machismen. Ordet hon använder är "phallocratie", som alltså beskriver att mannens könsorgan styr världen.

Ändå är det nåt som håller på att hända även i det franska offentliga samtalet. Och i språket. Den franska akademin har nämligen gett sig in i ett svårt språkprojekt; det att bättre synliggöra kvinnor i det franska språket.

Franska substantiv har ett kön, de är maskulina eller feminina beroende på sitt historiska ursprung och orden böjs olika beroende på om man talar om en man eller kvinna. Könsneutrala ord finns inte. Att som på svenska använda ordet skådespelare för både en man och en kvinna, är diskriminerande anser många i den franska debatten. På franska är en manlig skådespelare, acteur, en kvinna är skådespelerska, actrice. Men inte minst många yrkestitlar saknar av historiska skäl en feminin form och alla ord kan inte böjas på samma sätt som acteur/actrice eftersom betydelsen också kan förändras. Till exempel är en manlig ambassadörs hustru en ambassadrice och då kan den titeln inte ges en kvinnlig ambassadör.

Lösningen kan då vara att man enligt modellen "mina damer och herrar" alltid ska ange att man vänder sig till både till exempel manliga och kvinnliga lärare, både i ord och i text. "Otympligt" "En horrör" utbrister somliga. "Som ett stammade" anser akademiledamoten Alain Finkelkraut i tidningen Le Monde.

Men behovet av en fransk språkreform betonas också i ett klipp på nätet där skådespelaren Christine Arditi förklarar på vilket sätt det franska språket är sexistiskt. Som till exempel betydelsen av ordet "professionell" som för en man innebär en strukturerad och bestämd person, men när ordet beskriver en kvinna så har "professionell" betydelsen prostituerad. Samma sak visar Christine Arditi med ord efter ord.

Nyligen förklarade den franska jämställdhetsministern, den unga Marlène Schippa, att hon har börjat sätta upp sitt långa hår i en stram knut i nacken "för att bli lyssnad på".

Ordet var "phallocratie", flera svåra debatter tycks bara ha börjat här i Frankrike.