Pako, Pakhoonlähtö, Flykten – 10

13 min

Radiodraamasarjan 10 osa. Elämän tienhaarat. Vid vägs ände finns ofta nya vägskäl.

Pako: Anina ja Elina ovat saaneet koulutehtäväksi kirjoittaa aineen siitä, millaista on paeta. Elinan isoisä Auvo on luvannut auttaa tyttöjä ja kertoa omasta pakomatkastaan Suomesta Ruotsiin. Mutta aikaa on enää vähän ja isoisä ei vaikutakaan kertoneen koko totuutta. Kuinka he ehtivät saamaan koulutehtävän valmiiksi, ennen kuin se täytyy esitellä?

 


Pakhoonlähtö: Anina ja Elina oon koulussa tahottu kirjothaan siittä ette olla pakossa. Elinan farfaari oon luvanu auttaa tyttäriä ja selittää hänen pakhoonlähöstä Suomesta Ruothiin. Mutta aikaa oon niukasti ja farfaari Auvo ei näytä ette oon kertonu koko tottuuen. Kunka net kerkiävä koulukirjotuksen kansa ennenko aika mennee umpheen?

 


Flykten: Anina och Elina har fått i skoluppgift att skriva en uppsats om att vara på flykt? Elinas farfar Auvo har lovat hjälpa flickorna att berätta sin historia om flykten till från Finland till Sverige. Men tiden börjar bli knapp och farfar Auvo verkar inte ha berättat hela sanningen. Hur ska de hinna få ihop skolarbetet innan det är dags för redovisning?