Radio Romano

30 min

Ando Rinkeby kerdjon pe but nasulimata, sar si e romenge kaj trajin kothe? E maj phure rom ando Helsingborg shaj len zutipe te araken buchi. Jek studia sikavel ke zuvla maj bahtalej kana lenge mursh zungale.