Algoritmernas Black Box

36 min

Black Box är ett tekniskt uttryck för den delen av en teknisk process som man inte har full koll på. Vad vet du till exempel själv om algoritmerna som analyserar din data?

Uppkopplad har träffat den amerikanska matematikern Cathy O'Neil som skrivit den uppmärksammade boken "Weapons of Math Destruction", i vilken hon argumenterar för att den ogenomträngliga koden, algoritmernas Black Box, ofta bygger in ojämlika, rasistiska och djupt problematiska fördomar. Vi har också åkt till Trelleborg, där de använder sig av en algoritm för att avgöra vem som ska få ekonomiskt bistånd.