Bob Hansson - våga vara vanlig

4:37 min

– Kanske ingen har lärt mig så mycket om tolerans mot det ovanliga som den vanligaste människan jag känner, min mamma.

Bob Hansson, poet och författare. 


Och om vi tagit sorgen på allvar

svurit den all vår trohet

lovat den att aldrig ge upp

förrän den brutit ut och förvandlats

om vi ägnat all vår vakna tid åt detta

hur vackert det kunde ha blivit då

/ur ”Grannsämjan är en långsam bödel.”  2016.